Уважаемые пользователи, в данный момент ведутся работы по настройке мобильной версии сайта и поэтому часть функций не работает или работает не корректно.

Эрдэни Батсух - Мунхэ дуран, аккорды

 • 6,102
 • 2
 • 01 июля 2016
Прокрутка
Тон-сть
Шрифт
 Bm          Em
Мvшэтэ энэ дэлхэй дээр инаг дуран бии. 
 A             Bm
Жаргалтай хvнvvд тэрэниие золгодог юм гээ! 
 Bm          Em
Булаг мэтэ арюухан халуун дураа сахин, 
 A            Bm
Буурал толготой болонхой нуудаг намнай найн! 
 
Дабталга: 
 Bm   A  A    Bm
Инаг дуран -мvнхэ дуран! 
 Bm   A  A    Bm
Инаг дуран -нангин дуран! 
 
 Bm          Em
наратай энэ дэлхэйдэ найнан дуран бии! 
 A          Bm
Хуби заяанай ашар лэ ушардаг юм гээ... 
 Bm          Em
Сэсэг мэтэ сэлмэгхэн эхин дураа сахин, 
 A            Bm
Сэдьхэл дуурэн жаргалтай ажа нуубал найн! 
 
Дабталга: 
 Bm   A  A    Bm
Инаг дуран -мvнхэ дуран! 
 Bm   A  A    Bm
Инаг дуран -нангин дуран! 
 
 Bm          Em
Наратай энэ дэлхэйдэ нангин дуран бии! 
 A         Bm
Нэгэтэ зvрхыш шатан ушалхал юм гээ... 
 Bm            Em
Бурханай уршоол хуртоонэн дуран жаргалаа 
 A         Bm
Буянтайгаар сахин наналдаг наал найн! 
 
Дабталга: 
 Bm   A  A    Bm
Инаг дуран -мvнхэ дуран! 
 Bm   A  A    Bm
Инаг дуран -нангин дуран!

Аппликатуры аккордов

Аккорд Bm
Аккорд Em
Аккорд A

Эрдэни Батсух популярные подборы аккордов

Название композицииПросмотров
Эрдэни Батсух 46
Эрдэни Батсух 36
Эрдэни Батсух 6