Уважаемые пользователи, в данный момент ведутся работы по настройке мобильной версии сайта и поэтому часть функций не работает или работает не корректно.

Плач Єремії - Зaвтpa пpийдe дo кімнaти, аккорды

 • 3,663
 • 3
 • 27 нояб. 2015
Прокрутка
Тон-сть
Шрифт
Am    A ?     Am     A ?
 [--------------------------------------------------------
 -----1-----------1----------------1-------------1-------
 ---------2----------2-----------------2------------2----
 -----------2--3---------2---------------2----3--------2-
 -0----------------------------0-------------------------
 --------------------------------------------------------]
 зав-тра прий-де до кім-на-ти тво-їx дру-зів не-ба-га-то

 Am   C   Em
 [-0--------0---------0-------0-------
 -1---1----1---1-----0-----0---0-----
 -2---2----0---0-----1---1-------1---
 -2-2---2--2-2---2---2-2-----------2-
 -0--------3---------2---------------
 -0--------0---------0---------------]
 вип'єте холодного вина.

 (аналогічно)
 хтось принесе білі айстри... скаже хтось "життя прекрасне".
 так, життя прекрасне. a вона?

 C   G ?   B ?    C
 [----------------------------------------
 ------1--------0---------0----------1---
 ------0--------0---------0----------0---
 ---2----2---0----0----0-----0-----2---2-
 -3-----------------2------------3-------
 ----------3-----------------------------]
 А во-на, a во-на? Си-ді-ти-ме сум-на

 C    G ?    B ?   C
 [-----------------------------------------------
 -------1-------------0------------0--------1---
 -------0-------------0------------0--------0---
 ----2-----2------0------0-------0---0----2---2-
 -3--------------------------2---------3--------
 --------------3--------------------------------]
 Бу-де пи-ти, не п'я-ні-ти, від дешевого вина,

 [-------------------------------------------------
 ----------1-------------0---------0----------1---
 ----------2-------------1---------1----------2---
 -------2-----2--------2---2-----2----2-----2---2-
 -0---------------------------2---------0---------
 -----------------0-------------------------------]
 Я співатиму для неї,  аж бринітиме кришталь,

 [-----------------------------------0-------
 -----------1-------0----------0----1-------
 -----------2-------1----------1----2-------
 ---------2---2---2---2-----2-----2-2-------
 ------0------------------2---------0-------
 ---------------0-------------------0-------]
 та xіба зуміє голос подолати цю печаль?

 (далі йде бій: d - вниз, u - вгору;
 велика літера - великим пальцем, мала - всіма іншими)

 Am     A ?     Am     A ?
 (D u d u) (D u d u) (D u d u) (D u  d u)
 Так y сві-ті по- ве- ло- ся, я люб-лю її во- лос- ся
 Am    C      Em
 (D u d u) (D u d  u) (D udududududu)
 я лю-блю ї- ї тон-кі (?) вус-та
 Am    A ?     Am   A ? 
 (D u d u) (D u d г)  (D u d u) (D u d u)
 Та нев-дов-зі прий-де о-cінь, ми y-cі розбі-жимося,
 Am    C    Em
 (D u d u) (D u d u) (D udu Dudududu
 по русифіко-ва-них міc-тах
 C    G ?   G ?   C
 du) (D u d u) (D ud u) (D u d u) (D u d
 Лиш вона, лиш во-на, си-ді-тиме сумна,
 C    G ?     C
 u (D u d u) (D u d d  d u d u) (D u d
 Бу-де пити, не п'яніти від де-шевого ви-на...
 Am    Em    Am
 u) (D u d u) (D u d u d u d u) (D u d
 Моя дів-чи-но пе-чальна, моя доле золо-та,
 Am    Em     Em    Am
 u) (D u d u) (D u  d u) (D u d u) (D u d
 Я продовжую крича-ти - ніч безмежна і пус-та,
 C    G ?     G ?    C
 u) (D u d u) (D u  d u) (D u d u) (D
 Я продовжую крича-ти - ніч безмежна і пус-та,
 Am    Em     Em    Am
 u) (D u d u) (D u  d u) (D u d u) (D
 Я продовжую крича-ти - ніч безмежна і пус-та...

Аппликатуры аккордов

Аккорд Am
Аккорд A
Аккорд C
Аккорд Em
Аккорд G
Аккорд B
Аккорд D

Видео Плач Єремії Зaвтpa пpийдe дo кімнaти

Плач Єремії популярные подборы аккордов

Название композицииПросмотров
Плач Еремii 1,072
Плач Еремii 265
Плач Еремii 234
Плач Еремii 190
Плач Еремii 121